Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
* Tuyên truyền CCHC

Ninh Tân quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ninh Tân quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

            Thời gian qua, xã Ninh Tân đã không ngừng quan tâm và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể… Nhờ đó nên năng lực và chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.

          Đảng ủy, UBND xã xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại xã nên đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương. UBND xã đã quan tâm cử cán bộ, công chức, lãnh đạo người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tại UBND xã tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Lĩnh vực cải cách thể chế như: Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát luôn được chú trọng.

          Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức; trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND xã đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả…Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều đạt chuẩn có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND xã.

          Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND tỉnh áp dụng tại xã. Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác CCHC trên địa bàn xã./.

TRANG

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng dịch công quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
 
Thiết kế website   
 
 
 
^ Về đầu trang