Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thông báo - Tuyên truyền

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8/1930 - 01/8/2019), 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA (1949 - 2019)

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8/1930 - 01/8/2019), 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA (1949 - 2019)

Mốc son chói lọi đánh dấu trang sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mở ra chặng đường mới của cách mạng Việt Nam - đó là sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930. Ngay sau ngày thành lập, Đảng đã thực sự coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị, khoa giáo - mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng. Đây chính là cơ sở cốt lõi để Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương ra đời, tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay.

1. Ngày 01 tháng 8 - “Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng”

Thông qua tuyên truyền Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cứu nước, Đảng ta đã phát động phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, mà đỉnh cao là các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5 được dấy lên rộng khắp trong cả nước.

Trên đà thắng lợi đó, Đảng chủ trương phát động phong trào quần chúng hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính đã nổ ra quyết liệt trên nhiều tỉnh, thành phố khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng, lo sợ; quần chúng phấn khởi, tin tưởng tìm đến với Đảng với cách mạng; cao trào cách mạng trong cả nước đã được mở ra, mà đỉnh cao là Xô viết - Nghệ Tĩnh. Tập tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1/8 chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Trung ương về việc hình thành cơ quan tuyên truyền, cổ động, giáo dục đầu tiên của Đảng.

Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa này, năm 2000, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và cũng là “Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng” (sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương).

2. Những chặng đường lịch sử của công tác tuyên giáo

Cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng về công tác tuyên giáo từng thời kỳ, từng giai đoạn có khác nhau về tên gọi: Ban Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Cổ động và Tuyên truyền (giai đoạn 1930 - 1945); Ban Tuyên truyền và Giáo dục Trung ương (năm 1950); Ban Tuyên huấn Trung ương (năm 1951); Ban Tuyên giáo Trung ương (năm 1959)… và hiện nay là Ban Tuyên giáo Trung ương (năm 2007).

Cho dù tên gọi ở mỗi thời kỳ có khác nhau, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trực tiếp và thường xuyên là cơ quan tham mưu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; và cũng là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác đó.

* Giai đoạn 1930 đến năm 1945

Truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo khởi đầu từ thời kỳ Đảng lãnh đạo Nhân dân đấu tranh đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay Nhân dân. Điểm nổi bật của công tác tuyên giáo thời kỳ này là thắng lợi của công tác giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh. Trong hoàn cảnh bị kẻ địch đàn áp, khủng bố tàn khốc, điều kiện hoạt động hết sức gian khổ, hiểm nguy, thường xuyên phải đối phó với sự vây ráp của kẻ địch. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ, Trung ương Đảng, đội ngũ những chiến sĩ làm công tác tuyên giáo đã nêu cao phẩm chất và khí tiết người cộng sản, sẵn sàng hy sinh tính mạng, không sợ tù đày tra tấn, bám sát phong trào cách mạng để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống thực dân, đế quốc; góp phần quan trọng thúc đẩy cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh công khai đòi quyền dân sinh, dân chủ; cao trào chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô và phe đồng minh… Thông qua báo chí, tài liệu bí mật, các lớp huấn luyện và hàng ngàn cuộc mít tinh, biểu tình… đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuyên truyền, cổ vũ các cao trào cách mạng, tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

* Giai đoạn 1945 đến năm 1954

Cách mạng mới thành công, chính quyền còn non trẻ giữa vòng vây thù trong, giặc ngoài, nạn đói diễn ra gay gắt, ngân sách cạn kiệt, Đảng phải tạm thời rút vào hoạt động bí mật… Trong hoàn cảnh vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, đội quân làm công tác tuyên giáo tập hợp dưới lá cờ của Đảng, đứng đầu là nhà tư tưởng kiệt xuất Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền vận động Nhân dân, bảo vệ chính quyền mới và tích cực chuẩn bị kháng chiến cứu nước. Hoạt động công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu, góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam; tập hợp lực lượng, khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, đáp ứng những đòi hỏi gay gắt của cuộc kháng chiến. Sức mạnh tổng hợp to lớn đã được minh chứng bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (năm 1954).

* Giai đoạn 1954 đến năm 1975

Công tác tuyên giáo tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước.

Ở giai đoạn này, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, tập hợp lực lượng, phát động và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước ở cả hai miền, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là những phong trào, với những khẩu hiệu rung động lòng người.

Ở miền Bắc, có các phong trào thi đua, với những khẩu hiệu: “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba nhất”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Hai tốt”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”…

Ở miền Nam có các phong trào: “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Nắm thắt lưng địch mà bắn”, “Một tấc không đi, một li không rời”, “Năm xung phong”, “Dũng sĩ diệt Mỹ, ngụy”, “Xuống đường đòi tự do, dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”… Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hóa bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Giai đoạn năm 1975 đến nay

Đặc biệt, trong hơn 30 năm đổi mới, đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bản chất cách mạng và khoa học, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt lên giành thắng lợi. Công tác tuyên giáo của Đảng tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điểm nổi bật của công tác tuyên giáo trong thời kỳ này là tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn; làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo xã hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước.

3. Những bài học kinh nghiệm

 89 năm qua, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong việc giành và giữ chính quyền, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm của công tác tuyên giáo.

Thứ nhất: Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính khoa học của công tác tuyên giáo.

Người làm công tác tuyên giáo phải kiên định bảo vệ những nguyên lý, luận điểm có giá trị bền vững, vận dụng sáng tạo vào những điều kiện cụ thể và không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Phải thực hiện đúng các quan điểm, lý luận của Đảng là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong giáo dục, tuyên truyền, thẩm định, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra… để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời phải thường xuyên đổi mới tư duy trong công tác tham mưu. Nâng cao tính khoa học, đề xuất với Đảng những quan điểm, quyết sách mới trong lĩnh vực tuyên giáo, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Thứ hai: Bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, dự báo xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên giáo vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, bao gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tác động vào nhiều đối tượng, trên nhiều địa bàn khác nhau. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, lực lượng làm công tác tuyên giáo luôn bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác, căn cứ vào nhu cầu cuộc sống, nắm chắc tình hình từng đối tượng, địa bàn cụ thể; phối hợp sử dụng và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo xu thế diễn biến tình hình, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay thuận lợi, đơn giản hay phức tạp, thách thức hoặc thời cơ… Ngành Tuyên giáo chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba: Huy động toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, các cấp ủy đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xác định, công tác tuyên giáo là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng; là lĩnh vực tiên phong để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ sở chính trị vững chắc của chế độ. Tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng để từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Công tác tuyên giáo phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chuyên trách là lực lực nòng cốt. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể… thường xuyên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo. Thực tiễn cho thấy, nơi nào người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể… thực hiện đúng trách nhiệm của mình thì ở đó công tác tuyên giáo được tiến hành có chất lượng và hiệu quả cao.

Thứ tư: Nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ năm: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo từng giai đoạn cách mạng, hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp…

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từ cán bộ chiến lược, chuyên gia đầu ngành, đến cán bộ ở địa phương, cơ sở và đội ngũ trẻ kế cận. Chú trọng cán bộ cho từng lĩnh vực công tác tuyên giáo, kết hợp chặt chẽ việc đào tạo ở nhà trường với rèn luyện trong thực tiễn. Coi trọng rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, là cơ sở hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng. Mỗi cán bộ Ngành Tuyên giáo phải cố gắng phấn đấu nói đúng và hay, viết thạo, am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm… Là người tuyên truyền, hướng dẫn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hấp dẫn, người bạn gần gũi của Nhân dân. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút được cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết với nghề nghiệp. Tạo mọi điều kiện để mỗi cán bộ, công chức trong Ngành Tuyên giáo được hưởng lợi ích vật chất và tinh thần theo điều kiện của từng giai đoạn cách mạng.

Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phương tiện làm việc, đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, các phương tiện thông tin, kỹ thuật hiện đại như phát thanh, truyền hình, Internet, các loại hình báo chí… là cơ sở để công tác tuyên giáo có điều kiện tiến hành nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên giáo phải được trang bị các phương tiện thiết yếu nói trên, nhằm đáp ứng hoạt động, chủ động thông tin trước yêu cầu mới.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa - 70 năm xây dựng và trưởng thành

Năm 1949, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, cùng với việc ra đời của các ban: Tổ chức, Kiểm soát, Huấn luyện, Tài chính, Dân vận, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Khánh Hòa, nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ kháng chiến, huấn luyện cán bộ về mặt tư tưởng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập giữa Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy và Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh. Dù có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi qua mỗi thời kỳ, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo. Trên mỗi bước đường lịch sử suốt 70 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của Đảng bộ tỉnh.

Giai đoạn 1930 - 1945, công tác tuyên truyền, cổ động và vận động cách mạng của Đảng luôn được chú trọng. Trong giai đoạn này, mặc dù tổ chức bộ máy làm công tác tuyên huấn chưa được thành lập, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đều tham gia công tác tuyên truyền cách mạng, bằng truyền đơn, sách báo, biểu ngữ, nói chuyện, rỉ tai... đưa lý tưởng cộng sản, đường lối đấu tranh của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, làm cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong cả nước.  

  Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Khánh Hòa là địa bàn chiến lược, có sự giành giật quyết liệt giữa ta và địch, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất bám đất, bám dân; vừa làm tốt chức năng tham mưu, vừa ra sức vận động quần chúng; giáo dục chính trị tư tưởng cho đồng bào và chiến sĩ thông suốt đường lối kháng chiến; phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng căm thù giặc, quyết tâm đánh giặc, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Từ khi đất nước thống nhất, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, sau này là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung vào nhiệm vụ mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban đã làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh..; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy. Những kết quả trong hoạt động của Ban đã góp phần giữ gìn sự ổn định về chính trị, tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh trên tất cả các mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

 Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, BanTuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong toàn Đảng bộ. Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII tại 16/16 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 32 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 52 đảng viên. Tháng 01/2017, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 02-QĐ/TU “về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh”. Nhờ vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn.

Ban đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác thành những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa phương và cá nhân. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nhiều hình thức mới, sinh động, phù hợp, thiết thực, hiệu quả như: sinh hoạt chuyên đề, thi kể chuyện, thuyết trình về học tập và làm theo Bác... Hàng năm, Ban tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề; chỉ đạo lồng ghép đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào bản đăng ký thi đua hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh; Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020” gửi Ban Tuyên giáo Trung ương dự thi. Năm 2019, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05, mang lại lợi ích cho cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Từ năm 2016 đến 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm như: Hội thảo “Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020” (năm 2016); Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức”; Tọa đàm “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Nha Trang - Khánh Hòa” (năm 2018); Tọa đàm “Bác Hồ với công tác tuyên giáo”, Tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (năm 2019). Các hội thảo, tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học của các sở, ban, ngành và các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách hiệu quả hơn. Các ý kiến của đại biểu tại các hội thảo, tọa đàm là cơ sở quan trọng để Ban nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt hơn chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Để nắm tình hình giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, từ đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác này, hàng năm, ngoài dự giờ tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố, từ năm 2017, Ban thực hiện thêm các đợt khảo sát, dự giờ tại Trường Chính trị tỉnh và các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chỉ đạo các trường phát huy việc lồng ghép giáo dục tư tưởng chính trị với giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; đồng thời góp ý điều chỉnh các nội dung, hình thức chưa phù hợp. Năm 2018, Ban phối hợp với Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Khánh Hòa.

Công tác tuyên truyền đã tiếp tục thể hiện tính toàn diện, đều khắp các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân và có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu của thực tiễn, như:  Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 về “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” và biên soạn, phát hành Tài liệu về Dự án Nút giao Ngọc Hội và Dự án Đường vành đai kết nối Nút giao thông Ngọc Hội; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh vào các năm tròn, năm chẵn. Hàng năm, Ban tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Cầu Truyền hình chúc Tết nguyên đán quân, dân huyện Trường Sa. Từ năm 2017 đến nay, các điểm cầu trên đất liền được tổ chức ngoài trời, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Năm 2019, Ban tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tổ chức Cầu Truyền hình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020) và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 đối với quân, dân công tác và sinh sống trên huyện đảo Trường Sa.

Để nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, Ban tuyên giáo các cấp duy trì đều đặn hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin thời sự cho các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy mời Báo cáo viên Trung ương báo cáo các chuyên đề về: Kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương... cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên. Hàng năm, Ban tham mưu cấp ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân sản xuất đầu năm; tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội về: “Đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh”, “Đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra”. Cùng với việc đổi tên Bản tin Công tác tư tưởng thành Bản tin Thông tin nội bộ, Ban đổi mới nội dung, hình thức của Bản tin để phục vụ tốt hơn cho sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Việc cung cấp thông tin cho báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo cơ sở ngày càng được đổi mới, nhanh chóng và kịp thời hơn nhờ việc Ban đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa” từ tháng 5/2016 (địa chỉ http://tuyengiaokhanhhoa.vn) và các trang mạng xã hội: Fanpage và zalo “Nha Trang ngày mới” (hoạt động từ năm 2017), facebook “Khánh Hòa - Xứ trầm biển yến”… Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin quan trọng để Ban tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, thù địch trên mạng xã hội...

Trên lĩnh vực báo chí, Ban đã tổng hợp thông tin về Khánh Hòa, nhất là các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm của tỉnh được báo chí đăng tải, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời; đồng thời chủ động tổng hợp, cập nhật thông tin để kịp thời định hướng tuyên truyền, thông tin báo chí tại các hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Đối với các vụ việc được dư luận quan tâm như việc khắc phục, xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ (thị xã Ninh Hòa); việc lắp đặt hệ thống xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh..., Ban đã chỉ đạo Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa kịp thời có bài viết khẳng định chủ trương, biện pháp của tỉnh; đồng thời lên án, phê phán những hành vi kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự của một số đối tượng.

Nhằm giúp cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định kỳ 5 năm, 10 năm, Ban chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát tại các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau các đợt kiểm tra, hội nghị sơ kết, tổng kết, Ban nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết hiệu quả hơn.

Công tác sưu tầm, biên soạn và phát huy lịch sử, truyền thống lịch sử có những chuyển biến tích cực từ tỉnh đến cơ sở qua việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tạo sức lan tỏa trong xã hội góp phần bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, nhất là đối với thế hệ trẻ. Cùng với công tác chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 30/3/2017 “về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên tỉnh Khánh Hòa”. Qua đó, chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh lồng ghép giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương vào các môn học: giáo dục công dân, lịch sử, ngữ văn, lý luận Mác - Lênin... và bố trí các tiết học ngoại khóa để học sinh, sinh viên tham quan nhà truyền thống, các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện sự chỉ đạo đó, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Ban chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”; tháng 3/2019, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện bộ phim tài liệu “Ba đứa chúng mình”.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Ban đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng thông tin về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là các sự kiện đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh nâng cao chất lượng tin, bài, cập nhật thông tin đối ngoại đúng chủ trương, định hướng của Đảng. Cùng với đó, Ban thường xuyên cập nhật các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đăng trên trang Thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa” và các trang mạng xã hội do Ban thiết lập.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh, trong những năm qua, Ban đã tích cực tham mưu công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, thù địch; chủ động viết tin, bài và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thông tin chính thống về các vấn đề dư luận quan tâm; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho Cộng tác viên 94 - Dư luận xã hội... Bên cạnh đó ban tuyên giáo các cấp đã phối hợp với các lực lượng chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, tham mưu xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh, những “điểm nóng” như: Chỉ đạo thông tin kịp thời để định hướng dư luận trước việc một số người dân bị lôi kéo tập trung, diễu hành trên một số tuyến đường của thành phố Nha Trang (ngày 10/6/2018); dập tắt âm mưu của một số đối tượng thù địch dùng mạng xã hội để kích động người dân phản đối Dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng vào dịp Lễ 2/9, ngày khai giảng năm học ngày mới 5/9. Đồng thời, tuyên truyền chống tiêu cực, suy thoái, tham nhũng; chủ động đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2016 đến nay, trong buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban về kế hoạch công tác tuyên giáo hàng năm, căn cứ vào định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của tỉnh, Ban đã nghiên cứu, đề xuất nhiều hoạt động, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo, được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao. Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, Ban duy trì, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban công tác tuyên giáo hàng quý và các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng, báo chí, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; đồng thời trực tiếp đến làm việc với cấp ủy và ban tuyên giáo của 08 huyện, thị, thành ủy và 07 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Có thể thấy, với việc đổi mới phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều việc mới, khó, phức tạp, tạo sự nhất trí, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nhìn lại quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu cho hoạt động tuyên giáo hiện nay như sau:

Một là, phải nắm vững và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng để vận dụng sáng tạo trong thực tiễn cuộc sống, góp phần giữ vững niềm tin trong toàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Hai là, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Lấy dân làm gốc” và “khi đã được dân đồng tình, ủng hộ thì mọi việc sẽ thành công”, mục tiêu quan trọng nhất của công tác tuyên giáo là đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng nhân dân, thắp lên trong họ ý chí, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ba là, nghiên cứu kỹ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh để phát huy thế chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính; đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “công tác tư tưởng đi trước một bước”.

Bốn là, luôn gần dân, sát cơ sở, chủ động nắm tình hình để làm tốt công tác dự báo, kịp thời định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Năm là, luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

*

*   *

Tự hào về những chiến công, những thành tựu và truyền thống 89 năm qua của ngành Tuyên giáo Đảng và 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chúng ta càng thấy trách nhiệm vẻ vang và to lớn trước Đảng, trước quê hương, đất nước và trước Nhân dân. Trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách. Mục tiêu của công tác Tuyên giáo trong thời thời gian tới là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa lớn của cả nước.

                                      BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
g3ls0
10/8/2020 9:00:45 PM

47p6W8 http://pills2sale.com/ cheap viagra

HoAcs
10/19/2020 12:20:04 AM

TGf2xr http://pills2sale.com/ levitra nizagara

XJtf2P
12/4/2020 8:18:57 AM

DnJSTg https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

EkzzT
12/13/2020 6:22:44 AM

q2a9UB http://xnxx.in.net/ xnxx videos

QUCzs4
12/13/2020 11:14:25 AM

OL7cm2 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

kbXb8m
12/15/2020 12:14:43 PM

OycpPH https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

qb8Lnt
1/9/2021 6:19:18 PM

UzSiTQ https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

1fpSS4
1/9/2021 10:37:51 PM

ynZciH http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

VoQI1N
11/9/2021 11:05:25 PM

bp3Emf https://pills2sale.com/#

Cổng dịch công quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaĐại hội Đại biểu  Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 -2025DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so KHẢO SÁT CCHC: CB,CC,VCbầu cử HĐND các cấpHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/2/2021 9:52:23 AM

^ Về đầu trang