Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ủy ban nhân dân

 

Họ và tên:  Võ Ngọc Phi Vũ

Năm sinh:  1971

Quê Quán: Hòa Mỹ, Tuy Hòa, Phú Yên

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Chủ tịch UBND xã

Điện thoại:  0385728696

Email công vụ:  vnpvu.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Trung Chánh

Năm sinh:  1984

Quê Quán: Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại:  01674572260

Email công vụ:  ntchanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Hoàng Văn Oanh

Năm sinh:  1966

Quê Quán: Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Nam, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng đảng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức danh:  Bí thư Đảng ủy xã

Điện thoại:  

Email công vụ: hvoanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Cùng

Năm sinh:  1960

Quê Quán: Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: 

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Phó bí thư Đảng ủy

Điện thoại:  

Email công vụ:  

 

 

Họ và tên:  Lê Anh Dũng

Năm sinh:  1969

Quê Quán: Phước Vĩnh, Thừa Thiên Huế

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Nam, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Phó chủ tich HĐND xã

Điện thoại:  0398112268

Email công vụ:  ladung.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Thọ

Năm sinh:  1968

Quê Quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính văn phòng

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Công chức Văn phòng - Thống kê

Điện thoại:  0976035043

Email công vụ:  nhtho.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Lành Mạnh

Năm sinh:  1970

Quê Quán: Bình Khê, Phú Phong, Bình Định

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Bắc, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức danh:  Công chức Văn phòng - Thống kê

Điện thoại:  0984391371

Email công vụ:  nlmanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Phạm Lê Thị Thùy Trang

Năm sinh:  1983

Quê Quán: Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Lý luận chính trị: Sơ cấp 

Chức danh:  Công chức tài chính - kế toán

Điện thoại: 0986355349

Email công vụ:  pltttrang.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Lê Bá Hoàng Trường

Năm sinh:  1984

Quê Quán: Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính - văn thư

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  BT. Đoàn TNCSHCM

Điện thoại:  0935556016

Email công vụ: lbhtruong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Phạm Thị Mỹ Trang

Năm sinh:  1990

Quê Quán: Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thuận Mỹ, Ninh Quang

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công tác xã hội

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức danh:  Công chức văn hóa xã hội

Điện thoại:  0398111962

Email công vụ:  ptmtrang.nh@khanhhoa.gov.vn

 

   

Họ và tên:  Phạm Hữu Nhớ

Năm sinh:  1987

Quê Quán: An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Đại học giáo dục thể chất

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Trưởng công an xã

Điện thoại:0376759754

Email công vụ:  phnho.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Thanh Nam

Năm sinh:  1986

Quê Quán: An Dân, Tuy An, Phú Yên

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Nam, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức danh:  Chỉ huy trưởng quân sự

Điện thoại:0975066035

Email công vụ:  ntnam.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Hoàng

Năm sinh:  1963

Quê Quán: Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Bắc, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp công tác xã hội

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức danh:  CT. UBMTTQVN xã

Điện thoại: 0915776202

Email công vụ:  nnhoang.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Hoàng Thị Hòa

Năm sinh:  1976

Quê Quán: Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Nam, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công tác xã hội

Lý luận chính trị: 0866507056

Chức danh:  Chủ tịch Hội nông dân

Điện thoại:  

Email công vụ:  hthoa.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Lê Thị Thu Hoa

Năm sinh:  1984

Quê Quán: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Bắc, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: 

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Chủ tịch Hội LHPN

Điện thoại:  0905289534

Email công vụ:  ltthoa.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị ÁNh Tuyết

Năm sinh:  1971

Quê Quán: Hoài Tâm, Hoài Nhơn, Bình Định

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Nam , Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Công chức Tư pháp - hộ tịch

Điện thoại:  0977844779

Email công vụ:  ntatuyet.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Trần Văn Minh

Năm sinh:  1966

Quê Quán: Phước Hải, Nha Trang

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Bắc, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp đo đạc

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Công chức Địa chính

Điện thoại: 0984391242

Email công vụ:  tvminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Phan Tấn Quảng

Năm sinh:  1983

Quê Quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn trung, Ninh Tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tin học quản lý

Lý luận chính trị: 

Chức danh:  Công chức văn hóa xã hội

Điện thoại:  0947194162

Email công vụ:  ptquang.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Lê Nguyên Huấn

Năm sinh:  1973

Quê Quán: Vĩnh Phú, Phú Vang, Thừa thiên Huế

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: Thôn Bắc, Ninh tân

Trình độ chuyên môn: Trung cấp chính trị hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh:  Chủ tịch Hội CCB xã

Điện thoại: 0386996554

Email công vụ:  lnhuan.nh@khanhhoa.gov.vn

Cổng dịch công quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaĐại hội Đại biểu  Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 -2025DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so KHẢO SÁT CCHC: CB,CC,VCbầu cử HĐND các cấpHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/29/2023 2:10:36 PM

Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang